5 důvodů proč v České republice zaměstnávat cizince

Málokterá, především korporátní, firma v Česku dnes mezi svými zaměstnanci nemá alespoň jednoho, který se narodil jinde než v tuzemsku. Důvodů, proč přijímat na volná pracovní místa cizince, takzvané expaty, je vícero. My vám popíšeme 5 nejčastějších!

1) Nízká nezaměstnanost v České republice

Počet firem zaregistrovaných v České republice v roce 2018 poprvé v historii přesáhl půl milionu. K tomu desetimilionová země v srdci Evropy dlouhodobě hlásí rekordně nízkou nezaměstnanost: aktuálně je to 2,4%, což je nejnižší míra ze zemí Evropské unie.

Z těchto faktů jednoznačně plyne, že české zdroje vysychají 🙂 V tuto chvíli je na území České republiky dokonce hlášeno více volných pozic než je uchazečů o práci – a to jsou většinou ti, kteří na danou pozici nemají kvalifikaci. Společnosti na tento nedostatek odborných českých pracovníků “hiringem” ze zahraničí reagují už několik let a rozhodně to nevypadá, že by tato tendence měla klesat, ba naopak!

Potřebujete do svého týmu nového člověka? Hledejte v zahraničí!

2) Česká republika je pro příslušníky cizích národností atraktivní

Vždyť v roce 2017 byla domovem pro více než 520 000 expatů! K přílivu expatů přispívá k tomu hned několik faktorů:

– výhodná poloha České republiky ve středu Evropy

– už zmíněný, vzrůstající počet mezinárodních společností

– kvalitní a dostupná zdravotní péče

– hustá a spolehlivá dopravní síť

– rozumná cena za životní náklady (bydlení, jídlo, koníčky)

– bezpečný prostor pro děti

– rovnováha mezi prací a volným časem

TIP: Při kontaktování cizince s nabídkou práce můžete tyto výhody České republiky vypíchnout a zvýšit si tak číslo kladných odpovědí.

Cizinci si v České republice chválí hlavně bezpečnost, zdravotní péči a mix práce s dostatkem volného času.

3) Slyší na stáž a pak zůstávají

Ve srovnání s Českou republikou, cizinci stále ještě častěji hledají možnost stáže v zahraničí. Spousta z nich takovou stáž bere jako samozřejmost, nezbytnou nadstavbu ke studiu a ten pravý zdroj prvních (nebo i dalších) pracovních zkušeností. Nabídněte cizinci několikatýdenní či několikaměsíční stáž, během ní si osobu prozkoušejte, vytrénujte a pokud budou obě strany spokojené, ze stážisty udělejte svého zaměstnance. Uvidíte, že z tohoto vývoje budete nadšení jak vy, tak dotyčný pracovník, který bude vděčný, že jste mu dali šanci, a bude rád, že může zůstat v prostředí, které už zná a vyhovuje mu. I pokud by nabídku nepřijal, bude o vaší firmě určitě pozitivně mluvit v okruhu svých zahraničních přátel a spolužáků.

 

4) Anglicky mluvící kolega může být pro český kolektiv obohacením

Člověk z ciziny může pro pracovní tým Čechů znamenat pozitivní změnu a nakopnutí. Ne vždy ho ale ostatní členové vítají s nadšením. Je proto potřeba dát si pozor a předem zjistit, jestli cizinec bude do kolektivu přijat, jestli se s ním budou kolegové bavit a on se tak bude v práci cítit pohodlně a dobře. Tak aby se předešlo následnému brzkému odchodu dotyčného expata z firmy nebo narušení výkonu celého týmu.

Mladí expati dychtí pro pracovních zkušenostech v zahraničí. Využijte toho!

V dnešní době, kdy světový jazyk – angličtinu – ovládají čtyři z pěti Čechů, se ovšem toto nestává často. Spíše to funguje opačně: české týmy (především ty složené z generace mileniálů, která je v tomto daleko více otevřená) oceňují kolegu ze zahraničí, protože si s ním mohou angličtinu procvičit a zlepšovat se tak nenásilně každý den. Navíc, jedinec pocházející z odlišné kultury s sebou vždy přináší jiné zvyky, zkušenosti, názory, které obohacují jak jeho kolegy, tak nadřízené a přispívají k mezinárodní, nepředpojaté, přátelské atmosféře na pracovišti.

5) Netřeba děsit se administrativy!

Z pohledu povinností, které zaměstnavatelům při zaměstnávání občanů z jiných zemí udává legislativa, zaměstnance z ciziny (rozhoduje přitom národnost, nikoli země, z níž pochází) dělíme do dvou základních kategorií

a) Občané EU/EHP (Evropského hospodářského prostoru), Švýcarska a jejich rodinní příslušníci – tito nejsou podle zákona o zaměstnanosti pokládáni za cizince a mají proto stejné právní postavení jako čeští občané a vy řešíte pouze minimální, extra administrativu v podobě nahlášení zaměstnání cizince z EU na místním pracovním úřadě.

TIP: Volný vstup na český trh práce mají rovněž cizinci (včetně těch s národností mimo EU), kteří v České republice studují nebo tady mají dokončené vzdělání – těchto situací firmy hojně využívají, neboť v takovém případě jdou cestou tzv. neduální zaměstnanecké karty, kdy cizinec potřebuje jenom pobytové oprávnění a ne pracovní.

Zejména u zahraničních zaměstnanců ze zemí EU není administrativa při přijetí příliš složitá.

b) Občané států mimo EU/EHP a Švýcarska, případně osoby bez státní příslušnosti – tito musí mít k práci v Česku povolení, a to buď

  • krátkodobé pracovní povolení do 90 dnů (3 měsíců)
  • kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance
  • nebo zaměstnaneckou/modrou kartu

Toto povolení může zaměstnanci vyřídit samotná firma nebo si odbřemenit a službu jednoduše objednat u Foreigners, kteří pokrývají celou Českou republiku. S naší pomocí pak máte výrazně méně byrokratických povinností a jenom s úsměvem a nadšením čekáte, až se vám novým kolega z ciziny nahlásí na recepci 🙂

Zdroje:

https://www.podnikatel.cz/clanky/zacatek-roku-prinesl-rekord-pocet-firem-poprve-v-historii-cr-presahl-pul-milion/

(UPDATE 30. listopadu 2020: odkaz odstraněn – stránka nenalezena) https://prague.tv/en/s72/Directory/c212-Relocation/n12521-Over-524-000-foreigners-in-the-Czech-Republic

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/nezamestnanost-v-eu-je-nejnizsi-od-zacatku-krize-cesko-si-dr/r~8f27bee2f52811e78337ac1f6b220ee8/?redirected=1531910001

Lucie Patkova

Hello, our dear blog readers! Since I am passionate about sharing interesting and important information, it's my pleasure to keep you updated what's going on in the Czech Republic so you feel at home here ;-)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *