Aktualizovaná pravidla pro sjednocení nesezdaných párů, kde jeden z partnerů je cizinec

Ministerstvo zahraničí na podzim zavedlo jednodušší sjednocování expatů s jejich partnery pobývajícími v ČR, od nichž byli kvůli koronaviru a uzavření hranic odděleni. Tím je usnadněn příjezd příjezd těch cizinců, kteří dosud nemohli do České republiky přicestovat vůbec. Tato možnost se však vztahuje pouze na ty cizince, kteří ke svému příjezdu nepotřebují vízum, případně jsou držiteli dříve vydaného schengenského víza.

Kdo může do ČR přijet

Úprava Ministerstva zahraničí se vztahuje na cizince, kteří jsou v dlouhodobém vztahu s občanem České republiky nebo některé ze zemí EU, jež má v ČR přechodný pobyt. Je také nezbytné, aby partneři společně žili ve společné domácnosti a byli schopni svůj vztah prokázat. Zároveň tato úprava platí pouze v případě těch cizinců, kteří ke svému příjezdu nepotřebují vízum, případně jsou držiteli dříve vydaného schengenského víza. Ti, kteří k příjezdu do ČR vízum potřebují, mohou do země vstoupit jen případě, že se svým partnerem či partnerkou mají společného potomka.

Vydávání nových schengenských víz je i nadále omezeno všemi státy schengenského prostoru. Víza v tuto chvíli není možné vydávat, neboť Ministerstvo zahraničí je vázáno aktuálními ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví.

People at an airport
Od podzimu můžou expati, kteří mají v České republice partnera či partnerku, do země přicestovat snáz.

Postup

Proces podání žádosti je pro partnery českých občanů i občanů EU z velké části stejný. V první řadě je potřeba vyplnit čestné prohlášení, které je však dostupné pouze v českém jazyce. Zde se cizinec zavazuje dodržet karanténní opatření. Ještě před cestou se tak musí registrovat na krajské hygienické stanici podle místa svého pobytu a ihned po příjezdu do ČR absolvovat test na koronavirus.

Zároveň je potřeba také dodat doklad či doklady o trvalém partnerském vztahu a společné domácnosti. Konkrétně jde o následující dokumenty:

  • rodný list dítěte, 
  • doklad o registrovaném partnerství, 
  • společný výpis z účtu, 
  • společná nájemní smlouva
  • doklad o společné adrese, 
  • letenky z cest na společné dovolené a ze vzájemných návštěv, 
  • případně další doklady o trvalém partnerském vztahu.

Jelikož je nutné prokázat už existující dlouhodobý vztah, mezi dokumenty, které mají být ministerstvu dodány, nepatří dokumenty vztahující se k současnosti nebo budoucnosti. Tj. například:

  • nově uzavřené nájemní smlouvy nebo potvrzení o ubytování, 
  • doklady o společných cestách nebo návštěvách z posledních týdnů, 
  • nově vystavený doklad o rezervaci termínu svatby apod.

Přihlaste se k našim HR novinkám

Nechte nám svůj email a dostávejte užitečné tipy nejen pro zaměstnavatele expatů v České republice.

Ministerstvu nemají být zasílány ani společné fotografie, screenshoty osobní korespondence, vlastní prohlášení o vztahu nebo prohlášení blízkých osob.

V případě partnerů občanů EU je také potřeba ministerstvu dodat potvrzení o přechodném pobytu – bez něj povolení k příjezdu vystavit nelze!

Všechny výše zmíněné dokumenty je pak potřeba zaslat na vo1@mzv.cz a vyčkat na odpověď. Potvrzení by mělo být vystaveno do jednoho týdne. Toto potvrzení pak daný cizinec předloží při pasové kontrole jako průvodní doklad pro vstup na území ČR. Je ale nutné pamatovat i na to, že jej není možné použít v případě tranzitu přes ČR.

Pokud potřebujete pomoci s relokací vašich zaměstnanců do Česka, neváhejte se nám ozvat – rádi za vás vše zařídíme!

Jestliže nechcete, aby vám unikly jakékoli důležité informace o zaměstnávání cizinců v Česku, přihlaste se k odběru našeho HR newsletteru!

Zdroj: MZV ČR

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Anna Minjaríková

Hello, readers! My job is to provide you with some interesting tips and useful information about all the things Czech. ♫ I'll be there for you! ♫

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *